SENEGAL

Ohnivě červenorůžový, kulovitě miskovitý, bělavě zrnitý květ, velký 14 - 22cm.

List je na líci tmavozelený, na rubu zelený k okrajům červenofialový, velký až 30cm.Laloky široce překrývají zářez a jejich zvednutý okraj tvoří tzv. kormidlo. Listů bývá 8 -15 kusů rozložených v kruhu až 2m.

Vyšlechtil Marliac v r. 1894.