VZRŮST ROSTLIN A DOPORUČENÁ HLOUBKA VODY.

 

                         Trpasličí              5 – 20cm

                         Malý                   20 – 40cm

                         Střední               40 – 60cm

                         Velký                 60 – 100cm

 

 Doporučená hloubka vody je hloubka, ve které rostlina nejlépe kvete a prospívá.Měří se sloupec vody nad oddenkem rostliny ke hladině (chybné je měření ode dna jezírka). Pro slabé lekníny a sazenice platí minimální hloubka vody. Hloubka vody je jednou z nejdůležitějších podmínek pro úspěšné kvetení a pěstování leknínů.

  Lekníny mají mělké a široké kořenění, vyhovující jsou nádoby nižší a širší, jejich široká a plochá základna zajišťuje stabilitu na dně. U vysokých rostlin umístěných do okrajové mělčiny je tato přednost nepostradatelná. Tyto požadavky nejlépe splňují různá umyvadla, dřezy a škopky z umělé hmoty. Jejich velikost by se měla pohybovat kolem 40cm v průměru a nesmějí být proděravělé (i uměle). Sázení do košů proutěných i drátěných nebo jiných děravých nádob (lze koupit speciální nádoby s mřížováním bočních stěn-dovozové) je stále opakovaný nešvar. Ani doporučovaná tkanina či mech k vystlání bočních stěn, nezamezí vyplavování živin do vody (růst vláknitých řas). I kořeny rostlin se snadno rozrostou do volného prostoru v jezírku. Rovněž manipulace s nimi je potom velmi obtížná. Doporučit je lze pouze do větších rybníčků, kde slouží jen pro počáteční uchycení a počítáme, že necháme lekníny rozrůst dle jejich vůle.